CSR | Masterability

immagine_slide

MASTERABILITY | BİLDİRİ

Bir eylemin her tekrarı, bir sistemin devamlılığını sağlamaz.
Bir eylem sürdürülebilir değilse, zamanla o sistemin çöküşünü hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz. Tekrarlamayı bir noktada kırmak ve olumlu bir değişimi başlatmak, yüreklilik, ileriyi görme gücü ve sorumluluk gerektirir.

Şirketler tek hedefleri olan ciro dışında başka bir şeye odaklanamazlar. Bu kurumsal hedefe daha önemli bir amacı eklemek gerekir: Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye nasıl katkıda bulunabiliriz?

1. Yeni ürünüm çevre üzerinde ne etki yapacak?
2. Bizim için çalışan kişilerin yaşamını iyileştirmeye ne ölçüde katkıda bulunacak?
3. Gelecek nesiller üzerinde ne ölçüde olumlu etki yapacak?

Bir araştırma ve geliştirme toplantısının sonunda, insan kaynaklarını zayıflatarak ve sonraki nesillerin geleceği açısından sağlam temeller oluşturmayarak Gezegenimizi hastalandırmakta olan sürdürülemez bir modeli yinelemeyi sona erdiren üç sorudur bu.
25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye 193 Devletin Ülke ve Hükümet başkanları halihazırdaki kalkınma modelinin sürdürülemez olduğunu kabul etti ve “dünyayı kurtarmayı” görev edinerek, sürdürülebilir kalkınma için 2030 Ajandası’nın altına imzalarını attı. Bu adı baştan sona hak eden ve gezegenimizin sınırlarına saygılı, yeni bir insan kalkınması paradigması oluşturmak amacıyla, sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal eşitlik ve sürdürülebilirliğin yaygın uygulama haline geleceği yeni bir ütopyayı tasarlamaya ve gerçekleştirmeye katkıda bulunmak hepimizin görevi.

Sürdürülebilir kalkınma mümkün, gücünü de, halihazırdaki üretim, tüketim ve toplum organizasyonunun dönüşümünü olağanüstü bir fırsat, belki de kendi geleceğimizi iyileştirme ve ileride yaşanacak çöküşü önlemek amacıyla kaçırılmaması gereken tek fırsat olarak gören, özellikle gençler olmak üzere pek çok kişi, şirket, hükümette gerçekleşmekte olan değişimden alıyor.

Master Italy firması üç P (İngilizce People, Prosperity, ve Planet) sözcüklerinin baş harfleri) ile şunları taahhüt ediyor:
– Çalışanlar için haysiyet, eşitlik ve gönençli bir yaşam.
– Gelecek nesiller için gezegenin doğal kaynaklarını ve iklimini korumak.

Hepimiz daha iyi bir gelecek için değişimin parçasıyız, hepimiz bundan sorumluyuz. Kendi çocuklarımızın ve sonraki nesillerin geleceğini etkileyecek olan da bizim eylemlerimiz.

Farkı doğru yaşam tarzları ve bireysel eylemler yaratacak.

MASTER ITALY VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (SKH)

IPCC’ye (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Grubu) göre, hatalarımızı giderme olasılığını ortadan kalkmasına on iki yıldan az zaman var. Bu zaman zarfında, CO2 emisyonlarının en az yüzde 50 azaltılması dahil, toplumun tüm yönlerinde dana önce görülmemiş değişimler gerçekleşmeli. Emisyonları sıfıra indirmek zorunda oluşumunuzun gerekçesi basit. Sera gazları ısıyı hapsederek, yeryüzündeki ortalama sıcaklığın artmasına neden oluyor. Gaz varlığı ne kadar fazla olursa, sıcaklık artışı da o kadar fazla olacak.

Uygarlığımız için yeni bir kalkınma modeli oluşturmak amacıyla (birbirleriyle güçlü bağlantılara sahip) sürdürülebilir çevre, sosyal eşitlik ve ekonomik refahın baskın paradigmaya dönüştüğü daha iyi bir gelişime katkıda bulunmak hepimizin görevi.

Sürdürülebilir kalkınma mümkün, gücünü de, halihazırdaki üretim, tüketim ve toplum organizasyonunun dönüşümünü olağanüstü bir fırsat olarak gören, özellikle gençler olmak üzere pek çok kişi, Master Italy gibi şirkette, hükümette gerçekleşmekte olan değişimden alıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), BM Üyesi 192 Devletin hükümetlerinin mutabakata vardığı muazzam bir eylem planında yer alan 17 hedeftir. SKH‘ler, muazzam bir kuvvet, bilgi ve kaynak çeşitliliğini bir araya getirip kullanıma sunarak, herkesi, hükümleri, şirketleri ve toplumu teşvik eden, ortak ve ölçülebilir hedefler belirlemeye yarar. Bu, daha gönençli, daha adil ve daha eşit bir toplumu özendiren bağdaşıklıkları oluşturmaya olanak tanıyacaktır.

Master Italy bu çağdaş değişime katkıda bulunmak için SKH’lerin 9’unu üstlenmiştir ve temel odak noktalarını korumaya devam eder: Kişiler, Gönenç ve Gezegen.

Çalışanların haysiyetini, eşitliğini ve gönençli yaşamalarını sağlamak, gelecek nesiller için gezegenin doğal kaynaklarını ve iklimini korumak, kolektif olarak gerek ekonomik, gerekse sosyal sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak.

Masterability Bildirisini indirin

immagine maniglie e cerniere

People: Nsana uygun hale getirilmiş bir fabrika

Kişiler, şirketin kendi kişilerine yönelik olarak hayata geçirdiği eylemlere ayrılmış bir Masterability bölümüdür.

Çalışanların esenliğini arttırmaya ve şirket iklimini iyileştiremeye dönük hedeflerin kovalandığı, üç yıllık Kişiler projesinin doğal bir uygulamasıdır. Her şey daima kişisel ve mesleki yetkinliğin ve büyümenin arttırılmasıyla olur. Çünkü her zaman “bir dizi makinenin otuz adamın yapabileceği işi yapabileceğine ancak olağanüstü bir ekibin başarabileceği işi hiçbir makinenin yapamayacağına!” inanıyoruz.

DAHA FAZLA BILGI EDIN

immagine maniglie e cerniere

PLANET: Dünya harika bir yer ve onun için mücadeleye değer

İçinde çalıştığımız ve yaşadığımız çevreyi korumak için şirketin hayata geçirdiği eylemlere ayrılmış bir bölümdür.
Şirket duvarlarının içinde ve dışında erdemli davranışları desteklemek ve özendirmek için gerek doğrudan üretim süreçleri, gerekse çevre politikaları üzerinde harekete geçerek, çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yönelik kapsamlı girişimlerdir. Sürdürülebilir bir şirket olmak, sürekli iyileşme yolunda olmak, özellikle de gezegenimizi koruma yönünde sarsılmaz bir taahhüdü her gün yerine getirmek demektir.

“Çünkü dünya harika bir yer ve onunu için mücadeleye değer”.

DAHA FAZLA BILGI EDIN

immagine maniglie e cerniere

PROSPERITY: Daha gönençli bir bölge taahhüdümüz

Gönenç; ekonomi, kültür, sanat, çevre, sürdürülebilirlik ve insan hakları gibi farklı kesimlerde müreffeh ve ongun bir büyümeyi öngören, çok geniş bir kavramdır. Gönenç, dolayısıyla da toplumun esenliği, yalnızca hepimiz, bütün kadınlar ve erkekler, aynı haklara ve aynı olasılıklara sahip olduğumuzda sağlanabilir ve bunun için Master firması eğitim, sürdürülebilirlik, sanat ve doğa açısından yerel topluma eşit fırsat tanıma taahhüdünde bulunur. Gönenç, Master Italy firmasının, somut bir şekilde pek çok girişimle ekonomik ve sosyal refahı yayma arayışında olan Birleşmiş Milletler 2030 Ajandası’na yanıt verdiği program olan Masterability bildirisindeki üç unsurdan biridir.

“Tüm insanların müreffeh ve tatminkar bir yaşam sürmelerini ve ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemenin doğayla uyumlu gerçekleşmesini sağlamaya kararlıyız”. Gönenç – 2030 Ajandası

Bizi takip edin
Sosyal kanallarımızda da bizi takip etmeye devam edin

Haber bültenimize kaydolun

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


İletişim bilgileri
Ürünlerimizle ilgili özel bir isteğiniz mi var?

Bulunduğunuz yerdeki temsilcimizle iletişime geçin

Bu hizmet yalnızca sektördeki şirket ve profesyonellere ayrılmıştır