Şirket sertifikaları

Şirket sertifikaları

UNI/PdR125:2022 – Cinsiyet eşitliği

Sertifikasyon kuruluşu RINA tarafından ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda İtalya’daki tek standart olan UNI/PdR125:2022 Uygulaması uyarınca verilen takdir belgesi, şirketin açık şirket kültürünü ve kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik etme taahhüdünü ödüllendirmektedir.

PDF dosyayı görüntüle

Apulian Sustainable Innovation Award (ASIA)

Master Grubu, şirket inovasyonunu hayata geçirme ve çevre üzerindeki etkiyi azaltma yönündeki eylemlerinin kalitesi ve etkisiyle öne çıkmaktadır ve bu da Confindustria Puglia tarafından verilen “Yılın en iyi sürdürülebilir kalkınma yönetimi – orta ve büyük ölçekli şirketler” Ödülünü almasını haklı çıkarmaktadır.

PDF dosyayı görüntüle

RoHS (Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) Direktifi

PDF dosyayı görüntüle

CRIBIS PRIME COMPANY

CRIBIS Prime Company olarak tanınma, bir kuruluşun ticari güvenilirliğinin en üst düzeydeki değerlendirmesidir; yalnızca ve sadece yüksek ekonomik-ticari güvenilirliği sürdüren, tedarikçilerine yönelik ödemelerde dürüst olan şirketlere verilir.

PDF dosyayı görüntüle

Master karbon ayak izi kuralı

Master, Çevre ve Toprak ile Deniz Koruma Bakanlığı tarafından teşvik edilen çevre izi değerlendirme programına katılmaktadır. Master, Çevre ve Toprak ile Deniz Koruma Bakanlığı ile gönüllü anlaşmaya imza atarak, kapı ve pencere aksesuarları sektöründe üretime yönelik tedarik zincirindeki iyileştirme ve azaltma eylemlerini ortaya çıkarabilmek ve hazırlayabilmek için CO2 emisyonlarını hesaplama yöntemi tanımlama taahhüdünde bulunan ilk firma olarak, yeşil politikasındaki taahhüdünü sürdürmektedir.

PDF dosyayı görüntüle

Reach

Bu belgede Avrupa Birliği’nin kimyasal maddelerin kayda geçirilmesi, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli düzenlemesi olan REACH (1907/2006 sayılı yönetmelik) kapsamındaki konumunu ortaya koyar.

PDF dosyayı görüntüle

ISO 9001:2015

Şirket Sisteminin gereği olarak sürekli iyileştirme, müşterilerle ve memnuniyetleriyle kurulan güçlü bağ, insan kaynakları ve bunların uzmanlaşması sonucu Master ISO 9001:2015 ile sertifikalandırılmıştır. Bu sertifikalandırmada yine müşterinin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılama amacıyla, ürünler ve hizmetlerin kalitesini güvence altına almak amacıyla sürekli gösterilen çaba değerlendirilmektedir.

PDF dosyayı görüntüle

ISO 14001:2015

Master ayrıca, çevre yönetimi ilkelerini ürünlerin geliştirilmesi ve proseslerin yönetimine entegre ederek, çevre açısından sürdürülebilir bir büyümeyi takip etmektedir. Bundan dolayı, gönüllü nitelikte bir uluslararası norm olan UNI EN ISO 14001’e uygun bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koymuştur.

PDF dosyayı görüntüle

Policy for Quality, Environment, Health and Safety Management

Our company’s commitment to quality, the environment, health, and safety in the workplace is clear and explicit in the Integrated Management System Policy. We adhere to rules, promote the company culture, respect the environment and the health of workers, focus on improving business performance objectives, and involve all stakeholders.

PDF dosyayı görüntüle

LCA ISO 14040 e ISO 14044

Master, dahil olduğu bütün ömür döngüsünü dikkate alarak, bir ürünün çevreyle olan etkileşiminin tamamını değerlendiren Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) yöntemini benimsemiştir: Üretim öncesi aşamalar (dolayısıyla da malzemelerin çıkarılması ve üretilmesi), üretim, dağıtım, kullanım (aynı zamanda yeniden kullanım ve bakım), geri dönüşüm ve nihai bertaraf. LCA prosedürü, ISO 14040 ve 14044 standartlarıyla uluslararası seviyede standardize edilmiştir.

PDF dosyayı görüntüle
copertina certificato Autorizzazione AEO

Autorizzazione AEO

AEO sertifikası tüm gümrük birliği bölgesinde geçerlidir. Söz konusu sertifika şirkete bir dizi avantajı beraberinde getiren bir güvenilirlik ve ödeyebilme “lisansı” verir: Daha az sayıda fiziksel ve tarayıcı kontrolleri, daha hafif bürokrasi ve bunun sonucunda gümrük maliyetlerinin azalması, tüm Avrupa Birliği’nde merkezi olan uzaktan gümrük işlemlerini yapabilme. Avrupa Birliği Gümrükler Kanunu iki tip yetki vermektedir: AEO/ gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi (AEOC) ve AEO/güvenlik (AEOS). Bunlarla bağlantılı tüm avantajları eşzamanlı garanti ederek her iki yetkiyi de bünyemize kazandırdık. Bu şekilde müşterilerimiz gümrükteki bekleme sürelerinin tamamen ortadan kalkmasa da kısaldıklarını görecekler.

copertina certificato ELITE

ELITE

ELITE Yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere özel İtalyan Borsası ve Sanayi Federasyonu’nun uluslararası programı. Çok sayıda finansal olanağa ulaşmalarını sağlayarak, görünürlüklerini ve çekiciliklerini iyileştirerek, potansiyel yatırımcılarla temasa geçmelerini sağlayarak ve kültürel, organizasyonel değişim yolunda yönetimlerine destek vererek, büyüme projelerini gerçekleştirmelerinde şirketleri desteklemek amacıyla 2012 yılında İtalyan Sanayi Federasyonu ile işbirliği içinde başlatılmıştır.

Best Managed Companies (BMC)

“Best Managed Companies” (BMC – En İyi Yönetilen Şirketler) programı, şirket stratejisi, öne çıkan kabiliyetler, kişilere yönelik taahhüt, yönetim kontrolü ve performans ölçümü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve inovasyon gibi ölçütlerin aralarında bulunduğu, Deloitte tarafından belirlenen başarı kriterleri analizi yapılarak İtalyan şirketlerinin gösterdikleri özeni ve kapasitelerini ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu formatın başarısı, Deloitte tarafından girişimi dünyada tanıtmak amacıyla küresel düzeyde desteklenen En İyi Yönetilen Şirketler programının geniş ölçüde yayılmasını beraberinde getirmiştir.

PDF dosyayı görüntüle

ISO 45001

Kişilerin korunması ve daha iyi çalışmaları ve kaliteli ürünler üretmeleri için daha iyi koşullarda bulunmaları gerekmektedir: Özü itibariyle bu Sağlık ve Güvenliğin hassas bir şekilde yönetilmesinin yanı sıra sürekli iyileştirme kültüründe ortaya çıkmaktadır. Bu taahhüdün taçlandırıldığı nokta da ISO 45001 standardına göre Güvenlik Yönetim Sistemi sertifikasıdır.

PDF dosyayı görüntüle

MasterLAB

RINA ISO 9001:2015

PDF dosyayı görüntüle

Bizi takip edin
Sosyal kanallarımızda da bizi takip etmeye devam edin

Haber bültenimize kaydolun

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


İletişim bilgileri
Ürünlerimizle ilgili özel bir isteğiniz mi var?

Bulunduğunuz yerdeki temsilcimizle iletişime geçin

Bu hizmet yalnızca sektördeki şirket ve profesyonellere ayrılmıştır