İnovasyon

A NEW COMPANY THINKING

Master Grubu, büyümenin üstün sonuçlarının her zaman tutum, adanmışlık, yetkinlik ve tutkunun çocukları olduklarının bilinciyle, daima organizasyon, ürün ve proses açısından inovasyona yoğunlaşmıştır. Sürdürülebilir personel artışına, malzemelerin kalitesine, ürün ve prosese yönelik teknoloji araştırmalarına derinlemesine dikkat ayrılarak, araştırma, çalışma ve eğitimden oluşan bir proses ve organizasyon sisteminin evrimine her yıl kayda değer yatırımlar yapılmaktadır.

İnovasyona yönelik yatkınlık ve vizyon kendini üç ortamda somutlaştırmaktadır: :

 • PROSES

  MIPS

  Master Italy Proses Sistemi olan MIPS, diğer bir deyişle yeni projelerin esin kaynağı olan çeşitli işletme ortamlarında kullanılan yalın teknik ve yöntemler ile en iyi uygulamaların dinamik bir derlemesi. Güvenlik ve çevre, kesintisiz iyileştirme ve inovasyon, dijital dönüşüm ve yetkinliklerin geliştirilmesinin kendine yer bulduğu ortamlar.

 • ORGANİZASYONEL

  PEOPLE ARE

  EXTRAORDINARY TEAM 

  Bu yalnızca bir slogan değil, şirket felsefesidir. Günümüzde, şirketin yalnızca makineler ve proseslerden değil, özellikle bir kuruluşa bağlı kişilerden oluştuğu Girişim 4.0’dan söz ediliyor. Şirketin yer aldığı değişim süreçlerinin her birinin merkezinde kişilerin ve iş ekiplerinin yer aldığına dair inancımız tam.

 • ÜRÜN

  MASTERLAB

  Test laboratuvarını içeren araştırma ve geliştirme merkezi 2008 yılından bu yana inovasyon, kapı ve pencerelere ilişkin standartların evrimi ve piyasalara daima daha hızlı yanıt vermekle meşguldür.

  KEŞFEDİN
banner Master Italy Process System

MIPS: MASTER ITALY PROCESS SYSTEM

2013 yılından bu yana Master, şirketin giderek artan karmaşıklığını yönetme ve müşteri memnuniyetini sağlama amacını sürekli iyileştiren bir programı uygulamaya karar vermiştir.

Master Grubunun iyileştirme programının temelinde yatan mantık, yalın düşünme, diğer bir deyişle proseslerin sadeleştirilmesi, personelin dahil edilmesi ve eşzamanlı proses akışlarının oluşturulması yönünde ilerlemelerle israfa karşı verilen mücadeledir. Olanak sunan teknolojilerin, yani doğru çalışma koşullarını ve gerçek zamanlı performans analizlerini (Akıllı Fabrika) sürdürmeye olanak tanıyan, bütünleşik otomasyon, makineler ve sistemler faaliyetleri desteklemektedir.

Bu şekilde, daima daha zorlu iyileştirme girişimlerinin temeli oluşturulmaktadır. Yalın mantığın uygulanmasından ve otomasyon ile proseslerin dijitalleştirilmesine yapılan ciddi yatırımlardan 5 yıl sonra, 2018 yılında şirket, yeni projelerin esin kaynağını oluşturan çeşitli işletme ortamlarında kullanılacak yalın teknikler ve yöntemler, insan kaynaklarını geliştirme araçları ve en iyi uygulamaların dinamik bir derlemesi olan Master Italy Proses Sistemini geliştirerek gerçeğe dönüştürülen deneyimlerin avantajını yaşamıştır. Güvenlik ve çevre, kesintisiz iyileştirme ve inovasyon, dijital dönüşüm ve yetkinliklerin geliştirilmesinin kendine yer bulduğu ortamlar.

immagine innovazione Master Italy

People are Extraordinary Team | MANIFESTOYU

Master Grubu’nun başarısı ne mi?

Olağanüstü ekibimiz!

Şirketlerin kaderlerini değiştirecek olanlar, o girişimlerin içinde yaşayan kişilerdir. Çözümse dışarıda değil, tam tersine içeridedir ve her sektöre temas eden sürekli değişimlerle başa çıkmak için olanak tanıyan tüm yetkinlikleri kendi çalışma gruplarına açmakta yatar. Uygulanacak hazır bir çözüm yoktur, yalnızca birbirine tutunan ekiplerin üstesinden gelebileceği girişilecek deneyimler, yüzleşmek gereken başarısızlıklar ve her zaman daha da zorlu hale gelen sınamalar vardır.

İnovasyonun temel kuralına inanıyorum: Kişilere, onları bir karşılaşmada oynayacakları durumlara getiren yetkinlikleri ve yöntemleri kişilere verin.

immagine innovazione Master Italy

People Make Innovation | MANIFESTOYU

İnovasyon, işbirliğinden doğar.

Fabrika 4.0 anlayışımız “insan yönelimlidir”; burada değişim teknolojiden çok kişilere etkin ve önermesel bir rol atfeden organizasyon modellerindedir. Daha fazla yaratıcılık, katılım ve sorumluluk insanları merkeze yerleştiren değerlerdir. Daha iyi bir çözüm geliştirmeye olanak tanıyan, deneyimi, fikirlerden prototip oluşturmayı, ”zekice hataları” özendiren bir şirket kültürüne inanıyoruz. Yeni fabrikamız daha fazla yetenek, daha az fiziksel kuvvet gerektiriyor. Şirket proseslerinin merkezinde insan var ve teknolojiyi işin daha az hoşluk veren görevlerinden kendisini kurtaracak bir araç olarak kullanıyor. Çünkü Master’da robotlar insanların yerini almıyor, kontrol sağlamada onlara destek oluyor. Fabrikanın gelecekteki başarısı açısından insan gerek değişimin yaratıcı gücü olarak, gerekse fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesinde temel oyuncu olarak merkezde yer almalı.

“Çünkü bir dizi makine otuz adamın yapabileceği işi yapabilir ancak olağanüstü bir ekibin başarabileceği işi hiçbir makine yapamaz”.

immagine innovazione Master Italy

People Have The Power | MANIFESTOYU

İnsansız bir fabrika olanak dışıdır.

Fabrika 4.0 anlayışımız “insanileştirilmiş bir fabrikadır”; burada değişim teknolojiden çok kişilere etkin ve önermesel bir rol atfeden organizasyon modellerindedir.

Daha fazla yaratıcılık, katılım ve sorumluluk insanları merkeze yerleştiren değerlerdir.

Daha iyi bir çözüm geliştirmeye olanak tanıyan, deneyimi, fikirlerden prototip oluşturmayı, ”zekice hataları” özendiren bir şirket kültürüne inanıyoruz. Yeni fabrikamız daha fazla yetenek, daha az fiziksel kuvvet gerektiriyor.

Bu yeni 4.0 mücadelesini göğüsleyebilecek liderlik tarzı için gerekli özellikler olan sezgi ve dinleme kapasitesine ihtiyacımız var.

Master’da proseslerinin merkezinde insan var ve sorunları gidermeye ve girişimde bulunmaya alan açmak için teknolojiyi işin daha az hoşluk veren görevlerinden kendisini kurtaracak bir araç olarak kullanıyor. Çünkü robotlar insanların yerini almıyor, onlara destek oluyor.

İnsanın robotları kontrol etmeyi, işi olarak yönlendirmeyi öğrenmesi gerekecek. Fabrikanın gelecekteki başarısı açısından insan gerek değişimin yaratıcı gücü olarak, gerekse fikirlerin gerçeğe dönüştürülmesinde temel oyuncu olarak merkezde yer almalı.

İşte bundan dolayı yeni sanayi devriminin merkezindeki fabrikamızda her zaman daha çok insan olacağına inanıyoruz.

“Çünkü bir dizi makine otuz adamın yapabileceği işi yapabilir ancak olağanüstü bir ekibin başarabileceği işi hiçbir makine yapamaz”

Bizi takip edin
Sosyal kanallarımızda da bizi takip etmeye devam edin

Haber bültenimize kaydolun

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


İletişim bilgileri
Ürünlerimizle ilgili özel bir isteğiniz mi var?

Bulunduğunuz yerdeki temsilcimizle iletişime geçin

Bu hizmet yalnızca sektördeki şirket ve profesyonellere ayrılmıştır