Certyfikaty firmy

Certyfikaty firmy

UNI/PdR125:2022 – Równości płci

Certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą RINA i zgodny z normą UNI/PdR125:2022, jedynym włoskim standardem w zakresie gender equality, jest wyrazem uznania za zaangażowanie firmy we wspieranie otwartej kultury korporacyjnej i włączającego środowiska pracy.

zobacz pdf

Apulian Sustainable Innovation Award (ASIA)

The Master Group distinguished itself for the quality and effectiveness of its action in implementing business innovation and reducing its environmental impact and ecological footprint, winning the Award for „Best Management for Sustainable Development of the Year – Medium and Large Business category” promoted by Confindustria Puglia.

zobacz pdf

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

zobacz pdf

CRIBIS PRIME COMPANY

Certyfikat CRIBIS Prime Company to najwyższy poziom oceny wiarygodności handlowej przedsiębiorstwa – jest on przyznawany tylko i wyłącznie firmom, które stale utrzymują wysoką wiarygodność ekonomiczno-handlową oraz rzetelnie wywiązują się z płatności wobec dostawców.

zobacz pdf

Konwencja Master „ślad węglowy”

Master uczestniczy w programie oceny śladu środowiskowego promowanym przez Ministerstwo Środowiska i Ochrony Obszarów Lądowych i Morskich. Master wciąż angażuje się w politykę ekologiczną, podpisując dobrowolne porozumienie z Ministerstwem Środowiska i Ochrony Obszarów Lądowych i Morskich, w którym jako pierwsza firma z sektora akcesoriów do stolarki okiennej zobowiązuje się do określenia metodologii obliczania emisji CO2, aby umożliwić opracowanie i przygotowanie działań naprawczych oraz ukierunkowanych na redukcję emisji w jej łańcuchu produkcyjnym.

zobacz pdf

Reach

Dokument przedstawia stanowisko Master w sprawie REACH, rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie 1907/2006).

zobacz pdf

ISO 9001:2015

Ciągłe doskonalenie jako wymóg Systemu Przedsiębiorstwa, duża uwaga poświęcana klientom, a w szczególności satysfakcji klientów, zasoby ludzkie i ich specjalizacja – to wszystko zapewniło firmie Master certyfikat ISO 9001:2015. Certyfikat ten jest zwieńczeniem wysiłków podejmowanych od zawsze w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, z myślą o jak najlepszym zaspokojeniu potrzeb klientów.

zobacz pdf

ISO 14001:2015

Master dąży również do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, włączając zasady zarządzania środowiskiem do opracowywania produktów i zarządzania procesami. Z tego powodu firma wprowadziła system zarządzania środowiskowego zgodny z UNI EN ISO 14001, dobrowolną normą międzynarodową.

zobacz pdf

Polityka zarządzania środowiskiem

Zaangażowanie środowiskowe naszej firmy jest jasno i wyraźnie wyrażone w polityce Systemu Zarządzania Środowiskowego: poszanowanie zasad, promowanie kultury środowiskowej, skupienie na celach poprawy wyników środowiskowych, zaangażowanie wszystkich partnerów biznesowych, coraz bardziej ekologiczne procesy produkcyjne. Żyjemy i pracujemy na szczodrej ziemi, więc szanujemy ją.

zobacz pdf

LCA ISO 14040 e ISO 14044

Firma Master wdrożyła Life Cycle Assessment (LCA), metodę, która ocenia zespół interakcji, w jakie dany produkt wchodzi ze środowiskiem, uwzględniając cały jego cykl życia, obejmujący: fazy przedprodukcyjne (a więc również wydobycie i wytwarzanie materiałów), produkcję, dystrybucję, użytkowanie (w tym także ponowne użytkowanie i konserwację), recykling i ostateczną likwidację. Procedura LCA jest standaryzowana na poziomie międzynarodowym zgodnie z normami ISO 14040 i 14044.

zobacz pdf
copertina certificato Pozwolenie AEO

Pozwolenie AEO

Certyfikat AEO jest ważny na całym obszarze celnym Wspólnoty. Pozwolenie to daje przedsiębiorstwu „licencję” wiarygodności i wypłacalności, z którą wiąże się szereg korzyści: mniej kontroli fizycznych i z wykorzystaniem skanerów, mniej biurokracji, a w konsekwencji obniżenie kosztów celnych i scentralizowana elektroniczna odprawa celna w całej Unii Europejskiej. Kodeks celny UE przewiduje dwa rodzaje pozwoleń: AEO/uproszczenia celne (AEOC) i AEO/bezpieczeństwo (AEOS). Uzyskaliśmy oba, co zapewnia nam wszystkie związane z nimi korzyści. Dzięki temu nasi klienci będą mogli skrócić czas oczekiwania na odprawę celną nawet do zera.

copertina certificato ELITE

ELITE

ELITE Międzynarodowy program Giełdy Włoskiej i Confindustria dedykowany firmom o wysokim potencjale wzrostu. Powstał w 2012 roku, aby pomagać firmom w realizacji ich projektów rozwojowych, oferując im dostęp do licznych możliwości finansowania, poprawiając ich widoczność i atrakcyjność, kontaktując je z potencjalnymi inwestorami i wspierając kierownictwo na ścieżce zmian kulturowych i organizacyjnych.

Best Managed Companies (BMC)

Program „Best Managed Companies” (BMC) ma na celu nagradzanie zaangażowania i zdolności włoskich firm poprzez analizę krytycznych czynników sukcesu określonych przez Deloitte, w tym: strategii korporacyjnej, wyróżniających kompetencji, zaangażowania w stosunku do innych ludzi, kontroli zarządzania i pomiaru wyników, Corporate Social Responsibility, społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacji. Sukces tej inicjatywy doprowadził do szerokiego rozpowszechnienia programu Best Managed Companies, wspieranego przez Deloitte na poziomie globalnym w celu jego zaprezentowania na całym świecie.

zobacz pdf

ISO 45001

Ludzie muszą być chronieni oraz muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki do dobrej pracy i wytwarzania produktów wysokiej jakości: zasadniczo wyraża się to w starannym zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem, również dzięki kulturze ciągłego doskonalenia. Ukoronowaniem tego zaangażowania jest certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnie z normą ISO 45001.

zobacz pdf

MasterLAB

RINA ISO 9001:2015

zobacz pdf

ŚLEDŹ NAS
Śledź nas dalej na naszych kanałach społecznościowych

zapisz się do newslettera

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


KONTAKT
Czy masz jakieś specjalne życzenia dotyczące naszych produktów?

Skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój region

Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla firm i specjaliści w branży.