Innowacja

A NEW COMPANY THINKING

Grupa Master od zawsze poświęca najwyższą uwagę innowacjom organizacyjnym, produktowym i procesowym, mając świadomość, że doskonałe wyniki w zakresie rozwoju są owocem zdolności, zaangażowania, kompetencji i pasji. Corocznie znaczne środki inwestowane są w optymalizację systemu organizacyjnego oraz procesu badań, analiz i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju personelu, jakości materiałów, badania technologii produktów i procesów.

Wizja innowacji i dążenie do jej realizacji znajdują odzwierciedlenie w trzech obszarach, takich jak::

 • PROCES MIPS

  MIPS

  Master Italy Process System, czyli dynamiczny zbiór technik i metod lean przydatnych w różnych obszarach działania, a także najlepszych praktyk, które mogą być źródłem inspiracji do nowych projektów. Wspomniane obszary działania obejmują bezpieczeństwo i środowisko, ciągłe doskonalenie i innowacyjność, transformację cyfrową oraz rozwój kompetencji.

 • SYSTEM ORGANIZACJI

  PEOPLE ARE

  EXTRAORDINARY TEAM 

  To coś więcej niż slogan, to filozofia firmy. Dziś nowym obliczem biznesu jest Fabryka 4.0, tworzona nie tylko przez maszyny i procesy, ale przede wszystkim przez ludzi budujących jej strukturę organizacyjną. Jesteśmy głęboko przekonani, że w każdym procesie zmian w firmie to właśnie ludzie i tworzone przez nich zespoły odgrywają najważniejszą rolę.

 • PRODUKT MASTERLAB

  MASTERLAB

  Od 2008 roku centrum badawczo-rozwojowe z laboratorium testowym działa w obszarze innowacyjności, zmian w zakresie przepisów dotyczących stolarki okienno-drzwiowej oraz coraz szybszej ewolucji rynków;

  ODKRYJ
banner Master Italy Process System

MIPS: MASTER ITALY PROCESS SYSTEM

W 2013 roku firma Master zdecydowała się na wdrożenie programu ciągłego doskonalenia, aby zapewnić satysfakcję klientów i ułatwić zarządzanie firmą w obliczu coraz bardziej złożonego charakteru jej działalności.

Koncepcją leżącą u podstawy programu doskonalenia Master jest tzw. lean thinking, czyli walka z marnotrawstwem poprzez upraszczanie procesów, angażowanie pracowników i dążenie do tworzenia synchronicznych przepływów procesowych. Działania te są wspierane przez zastosowanie technologii wspomagających, tj. zintegrowanych rozwiązań w zakresie automatyzacji, urządzeń i systemów, które umożliwiają utrzymanie prawidłowych warunków pracy i analizę wydajności w czasie rzeczywistym (Smart Factory).

W ten sposób tworzone są podstawy dla coraz ambitniejszych inicjatyw doskonalących. W 2018 roku, po 5 latach wdrażania koncepcji lean oraz realizacji dużych inwestycji w automatyzację i digitalizację procesów, firma wykorzystała swoje doświadczenie, opracowując Master Italy Process System, czyli dynamiczny zbiór technik i metod lean przydatnych w różnych obszarach działania, narzędzi do rozwijania zasobów ludzkich, a także najlepszych praktyk, które mogą być źródłem inspiracji do nowych projektów. Wspomniane obszary działania obejmują bezpieczeństwo i środowisko, ciągłe doskonalenie i innowacyjność, transformację cyfrową oraz rozwój kompetencji.

 

immagine innovazione Master Italy

People are Extraordinary Team | NASZA WIZJA

Sukces Master?

Nasz niezwykły zespół!

Wartość dodaną firmy tworzy jakość pracy jej ludzi. To ludzie zatrudnieni w firmach mogą zmienić ich los. Rozwiązanie nie istnieje na zewnątrz, jest w środku, i polega na umożliwieniu zespołom pracowników nabywania wszystkich kompetencji wspomagających, które ułatwiają radzenie sobie z ciągłymi zmianami w każdym sektorze działalności. Nie ma gotowych rozwiązań, są za to wyzwania, które trzeba podejmować, porażki, z którymi trzeba się mierzyć, i coraz trudniejsze próby, z których tylko zgrane zespoły mogą wyjść zwycięsko.

Wierzę w podstawową zasadę innowacji: trzeba zapewnić ludziom kompetencje i metody, które pozwolą im uczestniczyć w grze.

immagine innovazione Master Italy

People Make Innovation | NASZA WIZJA

Nie może istnieć firma bez człowieka.

Nasza fabryka 4.0 jest „firmą humanistyczną”, bardziej niż technologia zmieniają się w niej modele organizacyjne, które zakładają aktywną i proaktywną rolę ludzi. Większa kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność to wartości stawiające naszych ludzi w centrum uwagi. Wierzymy w kulturę biznesową, która zachęca do eksperymentowania, prototypowania pomysłów, popełniania „inteligentnych błędów”, prowadzących do osiągnięcia lepszych rozwiązań. Nowa fabryka potrzebuje więcej talentu, a mniej siły fizycznej. Potrzebujemy intuicji i umiejętności słuchania, cech niezbędnych dla stylu przywództwa, które musi sprostać nowemu wyzwaniu 4.0. W firmie Master człowiek znajduje się w centrum procesów biznesowych i wykorzystuje technologię wyłącznie jako narzędzie, które ma go uwolnić od najbardziej uciążliwych zadań, dając mu przestrzeń na rozwiązywanie problemów i rozwijanie kreatywności. Roboty nie zastąpią człowieka, ale zapewnią mu wsparcie. Ludzie będą musieli nauczyć się kontrolować i odpowiednio ukierunkowywać pracę robotów. Aby fabryka przyszłości odniosła sukces, człowiek musi być w centrum, zarówno jako siła twórcza zmian, jak i jako główny realizator pomysłów. Właśnie dlatego wierzymy, że w naszej firmie, w centrum nowej rewolucji przemysłowej, coraz bardziej będzie liczył się człowiek.

„Zespół maszyn może wykonać pracę trzystu zwykłych ludzi, ale żadna maszyna nie może wykonać pracy niezwykłego zespołu.”

immagine innovazione Master Italy

People Have The Power | NASZA WIZJA

Nie może istnieć firma bez człowieka.

Nasza fabryka 4.0 jest „firmą humanistyczną”, bardziej niż technologia zmieniają się w niej modele organizacyjne, które zakładają aktywną i proaktywną rolę ludzi.

Większa kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność to wartości stawiające naszych ludzi w centrum uwagi.
Wierzymy w kulturę biznesową, która zachęca do eksperymentowania, prototypowania pomysłów, popełniania „inteligentnych błędów”, prowadzących do osiągnięcia lepszych rozwiązań.

Nowa fabryka potrzebuje więcej talentu, a mniej siły fizycznej. Potrzebujemy intuicji i umiejętności słuchania, cech niezbędnych dla stylu przywództwa, które musi sprostać nowemu wyzwaniu 4.0.

W firmie Master człowiek znajduje się w centrum procesów biznesowych i wykorzystuje technologię wyłącznie jako narzędzie, które ma go uwolnić od najbardziej uciążliwych zadań, dając mu przestrzeń na rozwiązywanie problemów i rozwijanie kreatywności. Roboty nie zastąpią człowieka, ale zapewnią mu wsparcie. Ludzie będą musieli nauczyć się kontrolować i odpowiednio ukierunkowywać pracę robotów.

Aby fabryka przyszłości odniosła sukces, człowiek musi być w centrum, zarówno jako siła twórcza zmian, jak i jako główny realizator pomysłów. Właśnie dlatego wierzymy, że w naszej firmie, w centrum nowej rewolucji przemysłowej, coraz bardziej będzie liczył się człowiek.

„Zespół maszyn może wykonać pracę trzystu zwykłych ludzi, ale żadna maszyna nie może wykonać pracy niezwykłego zespołu”.

ŚLEDŹ NAS
Śledź nas dalej na naszych kanałach społecznościowych

zapisz się do newslettera

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


KONTAKT
Czy masz jakieś specjalne życzenia dotyczące naszych produktów?

Skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój region

Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla firm i specjaliści w branży.