MasterLAB

Innowacje i badania

Badania prowadzone w firmie Master, w jej Centrum Badawczo-Rozwojowym z laboratorium testowym MasterLAB, od 2008 roku ukierunkowane są na innowacje, ewolucję przepisów w zakresie stolarki okienno-drzwiowej oraz coraz szybszy rozwój rynków. Laboratorium MasterLAB jest wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie oraz narzędzia metodologiczne i doświadczalne do prowadzenia badań, analiz, projektów i eksperymentów, a także świadczenia usług wsparcia technicznego

5

1000

Rocznie wykonywanych
testów
i

41

Unikalnych patentów
aktywnych
na świecie
6

30

Innowacyjnych projektów
realizowanych każdego roku
7

500

Kontroli zgodności
akcesoriów
w ciągu roku
8

4000

Kontaktów z
Serwisem Technicznym
w ciągu roku

USŁUGI

Testy wstępne do badań ITT niecertyfikowane

Badanie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem stolarki okienno-drzwiowej (norma odniesienia EN14351-1 + A1, AAMA-101)

Certyfikaty ITT stolarki okienno-drzwiowej

Badanie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem stolarki okienno-drzwiowej (norma odniesienia EN14351-1 + A1, AAMA101)

CYKLICZNE testy akcesoriów

Cykliczne testy akcesoriów do stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z normami 13126-1/19

CYKLICZNE testy zawiasów jednoosiowych

Określenie specyfikacji produktu dla zawiasów jednoosiowych zgodnie z normą EN1935

Określanie wytrzymałości okien i drzwi na otwieranie i zamykanie

Cykliczny test zgodnie z normą EN1191

Dodatkowe badania obciążeniowe akcesoriów

Badania obciążeń i odkształceń zgodnie z normami 13126-1/19

Certyfikaty współczynnika przenikania ciepła dla ram stolarki okienno-drzwiowej - norma odniesienia EN10077-1/2

- Walidacja obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla ram stolarki okienno-drzwiowej (Uf)
- Obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla kompletnej stolarki okienno-drzwiowej (Uw)
- Wydanie sprawozdania z badania (niezależnie od liczby rowków okuciowych)

Sprawozdanie dotyczące transferu wyników badań ITT – DIP

Oświadczenie o równoważności funkcjonalnej w zakresie możliwości zamiany akcesoriów

Określanie odporności na korozję

Badania w komorze testowej w neutralnej mgle solnej zgodnie z normą EN1670

Kontrole FEM na elementach narażonych na obciążenia mechaniczne

Określanie poziomu naprężeń poprzez analizę gotowych elementów

Próby rozciągania i ściskania

Określanie krzywej naprężenie-odkształcenie

Pomiary wymiarowe i charakterystyka materiałów

Skanowanie profili wytłaczanych z automatycznym pomiarem wymiarów i kontrolą tolerancji. Badania mikrotwardości stopów aluminium.
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych usługach??

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.LABORATORIUM

Osiągnięcia i eksperymenty w
branży stolarki okienno-drzwiowej

Działalność eksperymentalna i rozwojowa:

 • Wstępne pomiary właściwości użytkowych produktów z badaniem przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na wiatr zgodnie z właściwymi normami (norma odniesienia EN14351-1 + A1, AAMA-101)
 • Walidacja wytrzymałości mechanicznej stolarki okienno-drzwiowej
 • Certyfikacja przepuszczalności cieplnej
 • Wydawanie certyfikatów transferu wyników (cascading)
 • Wydawanie certyfikatów transferu wyników w ramach zasady równoważności funkcjonalnej (deklaracja zgodności produktu)
 • Cykliczna certyfikacja zgodnie z normami 13126-1/19
 • Certyfikacja antywłamaniowa zgodnie z normami EN1627
 • Certyfikacja odporności na korozję
 • Charakterystyka mechaniczna materiałów
 • Certyfikacja produktu w ramach ‘witness testing’ ze wstępnymi badaniami typu (Initial Test Type) dla producentów stolarki okienno-drzwiowej w celu pomiaru charakterystyki energetycznej i bezpieczeństwa na potrzeby oznakowania CE (działalność prowadzona we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi).
Chcesz uzyskać więcej informacji o naszej działalności??

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.SERWIS TECHNICZNY

Doradztwo przed- i posprzedażowe

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.+39 080 4955957

Whatsapp

+39 366 2488323

Działalność doradcza i pomocnicza:

 • Pomoc techniczna produktu
 • Pomoc w rozwoju nowych systemów
 • Badania kompatybilności istniejących systemów
 • Rozwój dedykowana i niestandardowa technologia produktu

BIURO TECHNICZNE

Zajmujemy się opracowywaniem prostych, innowacyjnych i wydajnych rozwiązań na potrzeby aluminiowej stolarki okienno-drzwiowej, troszcząc się o cały cykl życia produktu, od fazy jego koncepcji aż do uprzemysłowienia.

Badania, analizy i projektowanie:

 • Tworzenie nowych produktów i optymalizacja istniejących
 • Prototypowanie i uprzemysławianie gotowego produktu przy wykorzystaniu metod trójwymiarowego rozwoju koncepcyjnego, weryfikacja numeryczna gotowych elementów i eksperymentalna walidacja koncepcji w laboratorium
PROJEKTOWANIE 3D
ANALIZA FEM
WALIDACJA KINEMATYCZNA

Współpraca