CSR | Masterability

immagine_slide

MASTERABILITY | MANIFEST

Każde powtórzone działanie tylko utrwala system.
A jeśli działanie nie jest zrównoważone, przyspiesza upadek systemu. Aby przerwać cykl powtarzalności i zainicjować pozytywne zmiany, potrzebne są odwaga, wizja i odpowiedzialność.

Osiągnięcie obrotu nie może być jedynym celem przedsiębiorstwa. Do tego celu trzeba dodać inny, ważniejszy: w jaki sposób przyczynić się do tego, aby świat był lepszym miejscem.

1. W jakim stopniu mój nowy produkt wpłynie na środowisko?
2. W jakim stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia ludzi, którzy nad nim pracują?
3. W jakim stopniu będzie mógł pozytywnie wpłynąć na przyszłe pokolenia?

 

Te trzy pytania postawione na zakończenie spotkania poświęconego kwestiom badawczo-rozwojowym mogą położyć kres powtarzaniu niezrównoważonego modelu, który sprawia, że nasza planeta choruje, osłabia relacje międzyludzkie i nie tworzy solidnych podstaw dla przyszłości następnych pokoleń.
25 września 2015 r. szefowie państw i rządów 193 krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych uznali obecny model rozwoju za niezrównoważony i podpisali Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się do „uratowania świata”. Wszyscy mamy obowiązek przyczynić się do zaprojektowania i zrealizowania nowej utopii, w której sprawiedliwość oraz zrówn oważony rozwój społeczny, gospodarczy, środowiskowy i instytucjonalny staną się praktyką, aby zbudować nowy paradygmat rozwoju ludzkości, w pełni godzien tego miana, z poszanowaniem ograniczeń naszej planety.

Zrównoważony rozwój jest możliwy, jego napędem są zmiany, które już zachodzą w wielu ludziach, zwłaszcza tych najmłodszych, w wielu firmach, w wielu rządach, we wszystkich tych, którzy w przekształceniu obecnego modelu produkcji, konsumpcji i organizacji społeczeństwa widzą niezwykłą, wręcz jedyną szansę, którą trzeba wykorzystać, aby uniknąć nieuchronnie zbliżającego się upadku i zapewnić sobie lepszą przyszłość.

Master Italy zobowiązuje się pod hasłem trzech „P” (People, Prosperity, Planet) do tego, aby:
– zapewniać pracownikom godność, równość i dostatnie życie;
– chronić zasoby naturalne i klimat naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Wszyscy jesteśmy częścią zmiany, która ma przynieść lepsze jutro, wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. To nasze działania będą miały wpływ na przyszłość naszych dzieci i kolejnych pokoleń.

Właściwy styl życia i indywidualne działania pozwolą zmienić rzeczywistość.

 

Master Italy i Sustainable Development Goals (SDG)

Według IPCC (Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu) za mniej niż dwanaście lat nastąpi moment, gdy nie będziemy już mieć szansy na naprawę naszych błędów. W tym czasie, jaki nam pozostał, muszą nastąpić bezprecedensowe zmiany we wszystkich aspektach życia, między innymi redukcja emisji CO2 o co najmniej 50%. Powód, dla którego docelowo musimy ograniczyć emisje do zera, jest prosty. Gazy cieplarniane zatrzymują ciepło, powodując wzrost średniej temperatury na powierzchni Ziemi. Im większa obecność gazu, tym większy wzrost temperatury.

Wszyscy mamy obowiązek przyczyniać się do lepszego postępu, w którym zrównoważenie środowiskowe, sprawiedliwość społeczna i dobrobyt gospodarczy (silnie ze sobą powiązane) staną się dominującym paradygmatem w dążeniu do zbudowania nowego modelu rozwoju naszej cywilizacji.

Zrównoważony rozwój jest możliwy, jego napędem są zmiany, które już zachodzą w wielu ludziach, zwłaszcza tych najmłodszych, w wielu firmach, takich jak Master Italy, w wielu rządach, we wszystkich tych, którzy w przekształceniu obecnego modelu produkcji, konsumpcji i organizacji społeczeństwa widzą niezwykłą szansę.

Sustainable Development Goals (SDG) to 17 celów, które zostały zawarte w wielkim planie działania przyjętym przez 193 kraje członkowskie ONZ. SDG są potrzebne jako wyznaczniki wspólnych, wymiernych celów, sformułowanych w taki sposób, aby zachęcać wszystkich – rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo – do globalnego działania na rzecz ich osiągnięcia poprzez gromadzenie i udostępnianie różnorodnych sił, wiedzy i zasobów. Pozwoli to budować sojusze, które będą dążyć do stworzenia bardziej dostatniego, sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

Master Italy zobowiązuje się wnieść swój wkład w tę doniosłą zmianę, podejmując działania w zakresie 9 SDG, które skupiają się na trzech aspektach – wcześniej wspomnianych trzech „P”: People, Prosperity, Planet.

Aby zapewnić godność, równość i dostatnie życie pracownikom; aby chronić zasoby naturalne i klimat naszej planety dla przyszłych pokoleń; aby stworzyć ekosystem zapewniający zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.

Pobierz Manifest Masterability

immagine maniglie e cerniere

People: Fabryka z ludzką twarzą

People to rozdział Masterability poświęcony działaniom podejmowanym przez firmę na rzecz swoich pracowników.

Jest to naturalna kontynuacja trzyletniego projektu People, którego celem jest poprawa samopoczucia współpracowników i klimatu w firmie. Wszystko to zawsze z myślą o podnoszeniu kwalifikacji oraz rozwoju osobistym i zawodowym. Ponieważ od zawsze wierzymy, że „zespół maszyn może wykonać pracę trzystu zwykłych ludzi, ale żadna maszyna nie może wykonać pracy niezwykłego zespołu!”

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

immagine maniglie e cerniere

PLANET: Świat jest pięknym miejscem i warto o niego walczyć

To rozdział Masterability poświęcony działaniom podejmowanym przez firmę, aby chronić środowisko, w którym działamy i żyjemy.
Są to inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez działanie bezpośrednio na procesy produkcyjne, a także na politykę środowiskową, aby wspierać i promować pozytywne zachowania zarówno w firmie, jak i poza nią. Bycie zrównoważoną firmą oznacza ciągłe doskonalenie, a przede wszystkim rzeczywiste, codzienne zaangażowanie w ochronę naszej planety.
„Bo świat jest pięknym miejscem i warto o niego walczyć”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

immagine maniglie e cerniere

PROSPERITY: Nasze zaangażowanie na rzecz poprawy dobrobytu terytorium

Dobrobyt jest bardzo szerokim pojęciem, oznacza prężny rozkwit widoczny w różnych sektorach, takich jak gospodarka, kultura, sztuka, środowisko, zrównoważony rozwój i prawa człowieka. Dobrobyt, a tym samym wspólną wysoką jakość życia, można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy, kobiety i mężczyźni, będą mieli takie same prawa i możliwości, dlatego firma Master angażuje się w promowanie równych szans w zakresie edukacji, zrównoważonego rozwoju, sztuki i natury w lokalnej społeczności. Dobrobyt (Prosperity) to jedna z trzech liter „P” zawartych w Manifeście Masterability, programie Master Italy będącym odpowiedzią na Agendę 2030 ONZ, która w konkretny sposób dąży do rozpowszechniania dobrobytu gospodarczego i społecznego poprzez licznie podejmowane działania.
„Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić wszystkim ludziom dostatnie i satysfakcjonujące życie oraz aby postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny dokonywał się w harmonii z naturą.” Prosperity – Agenda 2030inati ad assicurare che tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura”. Prosperità – Agenda 2030

ŚLEDŹ NAS
Śledź nas dalej na naszych kanałach społecznościowych

zapisz się do newslettera

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


KONTAKT
Czy masz jakieś specjalne życzenia dotyczące naszych produktów?

Skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój region

Usługa ta jest dostępna wyłącznie dla firm i specjaliści w branży.