O nas

Smart solutions for global window systems

Designed and Made in Italy 4.0

Przekonanie, że akcesoria mają kluczowe znaczenie dla stolarki okienno-drzwiowej, jest dziś bardziej niż kiedykolwiek podzielane zarówno w świecie budownictwa, jak i projektowania oraz wzornictwa. Od 1986 roku Grupa Master projektuje oraz produkuje akcesoria i elementy do aluminiowej stolarki okienno-drzwiowej, realizując proces, na który składają się badania, inwestycje i studia nad aluminium. Firma poświęca wiele uwagi jakości materiałów, poszukiwaniu technologii umożliwiających produkcję wyrobów o wysokich parametrach, identyfikacji nowych potrzeb rynku oraz stałej trosce o satysfakcję klienta. Marka Master, obecna w ponad 58 krajach świata, jest dziś firmą o globalnym zasięgu, skoncentrowaną na rozwijaniu nowych rynków międzynarodowych, dbałości o bezpieczeństwo i jakość swoich produktów, ciągłym doskonaleniu i redukcji marnotrawstwa na linii zgodnie z zasadami lean manufacturing oraz wdrażaniu nowego modelu automatyzacji przemysłowej INDUSTRY 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania centralnego miejsca kapitału ludzkiego w działalności strategicznej i produkcyjnej.

Od 1986 roku patrzymy naprzód

 • step 1 timeline
 • step 2 timeline

DATA E FACTS

Grupa Master uzyskuje 97% wartości dodanej swojej produkcji in house, realizując wszystkie fazy poprzedzające wprowadzenie produktu do obrotu: od analizy potrzeb rynku po projektowanie, prototypowanie i produkcję.

POBIERZ PROFIL FIRMY
Liczba pracowników

290

Obrót eksportowy

54%

On time Delivery

95%

Liczba gotowych produktów

25K+

icona lampadina

NASZE WARTOŚCI, NASZE FIRMOWE DNA

Lojalność, uczciwość, poczucie przynależności, pasja i odpowiedzialne zachowanie wobec wszystkich partnerów biznesowych to wartości, na których od 1986 roku opiera się rozwój Grupy Master i dzięki którym buduje ona swoją reputację oraz zdobywa zaufanie klientów. Przez długi czas troska o wartości Grupy opierała się na ich przekazie niematerialnym poprzez codzienną praktykę, dziś jest ona zakorzeniona i skonsolidowana we wspólnym kodeksie etycznym oraz systemie wartości przedsiębiorstwa.

Firmę tworzą różni ludzie, a różnice między nimi są wartością dodaną, która przynosi korzyści całej grupie. Dlatego w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu trzeba doceniać talent każdej jednostki.

Współpraca, pasja i entuzjazm stanowią siłę napędową naszej pracy. Dzięki współpracy i entuzjazmowi rodzą się najbardziej innowacyjne pomysły. W grupie można zdobywać szczyty, które są nieosiągalne w pojedynkę. Prowadzi nas pasja − przekazujmy ją dalej!

Celem przedsiębiorstwa nie powinno być jedynie wytwarzanie zysku, ale samo istnienie firmy jako wspólnoty ludzi, którzy na różne sposoby dążą do osiągnięcia tych samych celów. Każda osoba zaangażowana w działalność firmy ponosi odpowiedzialność moralną. Dla zapewnienia przyszłego zrównoważonego rozwoju trzeba troszczyć się o teraźniejszość.

Trzeba mieć odwagę, aby wyprzedzać swoje czasy. Nie powinniśmy bać się zmian. Innowacja to umiejętność innego spojrzenia na rzeczywistość, przez większość ludzi postrzeganą jako wciąż taka sama. Ciągłe doskonalenie jest procesem, który może postępować naprzód dzięki małym krokom o średnio- i długoterminowych skutkach, przynoszących stopniowe i ciągłe zmiany.

Przedsiębiorstwa istnieją, ponieważ istnieją klienci, którzy mają określone potrzeby, a zdolność do zaspokajania tych potrzeb przekłada się na sukces przedsiębiorstwa. Z kolei satysfakcja klienta zależy od jakości oferowanych produktów/usług.

"Firmy, które są liderami, ocenia się nie tylko pod kątem jakości oferowanych produktów i usług, ale również poczucia odpowiedzialności oraz okazywanej więzi z terytorium i środowiskiem. Nasze obecne zaangażowanie ma na celu podążanie przede wszystkim w tym kierunku.".
immagine riduzione impatto ambientale

FOR A SUSTANAIBLE WORLD

Zainicjowanie działalności polegającej na analizie łańcucha produkcyjnego oraz zmniejszenie wpływu na środowisko akcesoriów do stolarki okienno-drzwiowej – taką drogę obrała Grupa Master, aby ugruntować swoją pozycję firmy wzorcowo realizującej zasady gospodarki obiegowej i uznającej pomiar wpływu na środowisko za konieczność, co stanowi dowód jej zaangażowania w zrównoważony rozwój biznesu w perspektywie długoterminowej. Pomiar zużycia i wpływu, który pozwala firmie działać oraz stale optymalizować produkty i procesy, nie tylko z technologicznego, ale także z ekologicznego punktu widzenia, jest zatem przyjęciem na siebie odpowiedzialności wobec wszystkich partnerów biznesowych.

 • icona azione 0
  60% Zmniejszenie zużycia oświetlenia (około 80 Mwh/rok)
 • icona azione 1
  100% Ponowne wykorzystanie wody procesowej oczyszczonej w instalacji zerowego zrzutu cieczy
 • icona azione 2
  Wdrożenie Life Cycle Assessment (LCA)

Każdego dnia stawiamy na innowacyjność
udoskonalając stolarkę okienno-drzwiową
przyszłości

ODKRYJ

ŚLEDŹ NAS
Śledź nas dalej na naszych kanałach społecznościowych

zapisz się do newslettera

Le informazioni contrassegnate da * sono obbligatorie.


KONTAKT
Hai una richiesta specifica sui nostri prodotti?

Skontaktuj się z pracownikiem obsługującym Twój region

Questo servizio è riservato esclusivamente alle aziende e ai professionisti del settore.